VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN SPIRULINA OCH CHLORELLA?

 Fysiska skillnader mellan Spirulina och Chlorella


Spirulina och chlorella är mycket lika i det faktum att de båda är typer av mikroalger, men medan spirulina är en spiralformad, flercellig växt utan sann kärna, är chlorella en sfärisk formad encellig mikroorganism med en kärna. Spirulina kan ibland vara upp till 100 gånger större än Chlorella.

Spirulina är en blågrön form av alger och Chlorella en fast grönfärgad form av alger.


Odlingsskillnader mellan Spirulina och Chlorella

Spirulina tenderar att växa bäst i förslutna/ naturliga sötvatten dammar, floder och sjöar som har ett relativt högt alkaliskt innehåll. Måttliga temperaturer och mycket solsken krävs för att producera exemplariska grödor. I de flesta naturliga miljöer är vattnet där spirulina blomstrar vanligtvis hem för mycket få andra organismer, så det är lättare att skörda grödan. Under tiden tenderar chlorella, som också odlas i sötvatten, att uppta vatten med andra organismer på grund av dess mikroskopiska storlek, vilket gör det mycket svårare att skörda och odla.

Chlorella är också traditionellt svårare att bearbeta än spirulina, på grund av det faktum att den har en osmältbar cellulosavägg. Därför kräver chlorella en komplex bearbetning innan det kan göras tillgängligt för konsumtion, därav är kostnaden för produkten i slutändan betydligt högre.

Som jämförelse har spirulina en perfekt smältbar cellulosavägg, därför är den lättillgänglig för konsumtion och smälter omedelbart och absorberas vid intag.

Näringsskillnader mellan Spirulina och Chlorella

Både spirulina och chlorella klassificeras som "superfoods", så de är bland dem rikaste näringskällorna på planeten. Spirulina har en högre andel protein och och Chlorella mer järn. Båda innehåller alla åtta essentiella aminosyror. Spirulina innehåller mer betakaroten än chlorella, medan chlorella har ett högre innehåll av klorofyll än Spirulina.

Ytterligare skillnader mellan spirulina och chlorella: 

• Spirulina är lättare för matsmältningssystemet än chlorella och andra typer av blågröna alger

• Spirulina erbjuder den högsta nivån av gammalinolensyra (GLA), ett "bra fett" som är viktigt för hälsan och funktionen i hjärnan, hjärtat och andra kroppsorgan och system

  • Chlorella är en grönalg, vilket innebär att den har omkring tio gånger mer klorofyll än Spirulina och gör den mer lämplig för detox

  • Chlorella innehåller mer järn än spirulina

Både spirulina och chlorella uppvisar otroliga näringsfördelar när dem är en del av en daglig kost. Detta på grund av höga och koncentrerade näringsinnehållet.

Logo_OH_My_Garden_Original.png